info@emovents.lt+370 636 14376

ES projektai

Projektas- UAB „Emovents“ produktų dizaino sukūrimas

UAB „Emovents“ yra aktyvių pramogų organizatoriai, siūlantys originalius sprendimus šventėms, festivaliams, varžyboms bei įvairiems viešiems ir uždariems renginiams. Tai yra sprendimai, kai vienu metu gali pramogauti nuo kelių dešimčių iki kelių tūkstančių žmonių. Padedame įmonių darbuotojus atitraukti juos nuo kasdienės rutinos, originaliai padėkoti ištikimiems klientams, taip pat motyvuoti kolektyvą, stiprinti komandos dvasią. Siekiant išlaikyti pajamų augimą įmonė planuoja investuoti lėšas i naujų paslaugų suteikimą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti 1 dizaino sprendinių sukūrimo ir diegimo veiklą. Naujuoju dizainu bus siekiama sukurti efektyvesnį būdą klientams sukonfigūruoti ir užsakyti norimą paslaugą naudojant funkcionalumus įgalintus internetinėmis technologinėmis priemonėmis. Projekto sėkmingam įgyvendinimui buvo pateikta paraiška ES investicijoms gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ kvietimą. Sukūrus naujų gaminių dizainus bei pagaminus bandomąją gaminių seriją bus ruošiamasi produkcijos teikimui tarptautiniu mastu.   

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0149

Projekto pavadinimas: UAB „Emovents“ produktų dizaino sukūrimas

Priemonė - pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-08-03 iki 2020-08-20

Skirta finansavimo suma: 8.763,90 EUR

 ES projektai

Planuokime kartu

Siųskite pasiūlymą
Dega? Reikia skubių sprendimų?
Skambinkite: +370 636 14376