info@emovents.lt+370 636 14376

Karinė patirtis versle: 7 pamokos, kurios pasiteisina

Atgal 2019 Lapkričio 22 d.

Lietuvos kariuomenės dieną įmonės „Emovents“ bendraįkūrėjai, karinio laivyno atsargos komandoras Vytenis Benetis ir sausumos pajėgų atsargos majoras Rolandas Valaitis, dalijasi pamokomis, kurios jiems veikė ne tik mūšio lauke, bet ir padeda auginti verslą.

1. ŽVALGYBA

Kariuomenėje dedamos milžiniškos pastangos įvairiausiais būdais surinkti reikiamą informaciją apie priešą ir mūšio lauką. Visa tai vėliau padeda priimti geriausius įmanomus sprendimus. Siekis surinkti reikiamą informaciją apie klientų poreikius ir problemas, su kuriomis jie susiduria, konkurentų veiklą bei aplinką, kurioje veikia įmonė, taip pat labai pasiteisina ir versle. Taip pat svarbu suvokti, kad žvalgyba veikia ne tik taktiniame, bet ir strateginiame – ilgalaikiame lygmenyje. Versle tai padeda suprasti ir numatyti ilgalaikius pokyčius, kurie gali lemti verslo likimą. 

 

2. ANALIZAVIMAS

Kariai turi gebėti įsijausti į priešų vaidmenį, kad geriau juos suprastų ir galėtų pasinaudoti jų silpnybėmis arba, atvirkščiai, išnaudoti savo stiprybes. Karinėje praktikoje naudojamos tokios metodikos, kaip Raudonos komandos sukūrimas (angl. Red Team). Tai reiškia, kad komanda sąmoningai įsijaučia į priešo vaidmenį ir simuliuoja jo galimą elgesį įvairiose situacijose. Versle tai pat gali būti naudojamas panašus būdas, kai, siekiant persvaros, bandoma iš anksto numatyti konkurentų elgesį ar aplinkos pokyčius.

 

 

3. SCENARIJŲ PLANAVIMAS

Kariuomenėje scenarijai planuojami jau tūkstantmečius. Jie padeda suvokti, kokios gali būti įvairių sprendimų pasekmės. Versle šių scenarijų numatymas yra ne mažiau svarbus. Rekomenduojama įvertinti ne mažiau kaip tris scenarijus: blogiausią, tikėtiną ir optimistišką. Tai padeda tinkamai planuoti operacijas, resursus bei numatyti rizikų valdymo žingsnius.

4. VEIKSMAI IR PLANAVIMAS

Kariuomenėje operacijos nulemia mūšio eigą. Versle operacijų atitikmuo yra projektai. Kruopštus planavimas, kartu su suvokimu, kad nuaidėjus pirmai salvei dalis scenarijų žlugs, yra pergalės garantas. Planavimas versle, ne mažiau svarbus nei karyboje. Pora aktualių planavimo pavyzdžių versle – apyvartinių lėšų srauto užtikrinimas ir turimų resursų panaudojimas.

5. SPRENDIMAI

Nors daugelis įsivaizduoja, kad kariuomenėje egzistuoja tik hierarchiniai sprendimai, iš tiesų tai yra atgyvena. Moderniame mūšio lauke vadovaujamasi principu, kad svarbu žinoti vado siekį, kuris gimsta iš karinės misijos. Pagal jį įvairaus lygio kariai turi teisę ir prievolę priimti sprendimus patys, nes vadas negali ir negalės būti visada šalia ir nuspręsti už savo karius. Šis būdas pasiteisina greitai besikeičiančiose dinaminėse situacijose, komplikuotose fizinėse erdvėse. Versle pokyčiai vyksta taip pat greitai, todėl dažnai sprendimus reikia priimti čia ir dabar remiantis įmonės misija ir vertybėmis bei vadovo išdėstytomis gairėmis.

6. RIZIKA

Ji yra neatsiejama karinių operacijų dalis. Riziką reikia mokėti teisingai įvertinti, rasti sprendimų alternatyvas. Visa tai padeda ją maksimaliai sumažinti. Įgūdis įvertinti riziką versle yra būtinas. Tai padaryti svarbu visose srityse, ar tai būtų finansai, paslaugos tiekimas, produkto gamyba, personalo valdymas, ar kita.

7. LANKSTUMAS

Karyboje – tai greitas reagavimas į situacijas, gebėjimas priimti racionalų sprendimą arba jį keisti, kai aplinkybės verčia. Kai kam tai gali asocijuotis su silpnybe, tačiau taip gali būti tik dėl interpretavimo. Versle lygiai taip pat – svarbu stebėti ir gebėti lanksčiai priimti sprendimus, prireikus, operatyviai koreguoti arba keisti numatytų veiksmų planą.

O kokiomis strategijomis savo versle vadovaujatės Jūs?

 

Planuokime kartu

Siųskite pasiūlymą
Dega? Reikia skubių sprendimų?
Skambinkite: +370 636 14376