Privatumas ir atsakomybė

  • Slapukai.

UAB „Emovents“ (toliau – EMOVENTS) portale slapukai (angl. cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės bei atskirų puslapių lankomumą. Slapukai Jums palengvina naudojimąsi mūsų svetaine.  Slapukų naudojimas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. EMOVENTS pasilieka teisę anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims. Jūs galite ištrinti slapukus iš savo kompiuterio ar juos užblokuoti, pasinaudodami savo kompiuteryje esančia interneto naršykle.

  • Asmens duomenys.

Mes stengiamės suteikti Jums kiek įmanoma daugiau kontrolės tvarkant savo asmeninius duomenis; mums svarbu, kad apsilankę mūsų svetainėje, Jūs jaustumėtės patogiai. EMOVENTS saugo Jūsų asmeninę informaciją ir ją naudoja teikiant Jums reikalingas paslaugas laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. EMOVENTS gali rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą EMOVENTS svetainės registracijos formose nurodytą informaciją) paslaugų užsakymams o tai pat, gavus atskirą išankstinį Jūsų sutikimą, kitais apibrėžtais tikslais. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai konkrečios paslaugos teikimo tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleidžiame trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalome tai padaryti.

  • Atsakomybės ribojimas.

EMOVENTS svetainėje pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams. EMOVENTS negarantuoja dėl pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir nėra susaistyta kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. EMOVENTS neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai. EMOVENTS pasilieka teisę, bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją. EMOVENTS svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto svetaines. EMOVENTS nėra atsakinga už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

  • Naujienlaiškio taisyklės.

EMOVENTS naujienlaiškis skirtas informuoti jo skaitytojus apie EMOVENTS skelbiamas akcijas, organizuojamus renginius, pristatomas naujas ir atnaujintas paslaugas. Kiekvienas EMOVENTS naujienlaiškio prenumeratorius turi teisę bet kada pakeisti prenumeratą arba nuo prenumeratos visiškai atsisakyti. Taip pat EMOVENTS naujienlaiškio prenumeratoriai turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Prenumeratoriui atsisakius nuo EMOVENTS naujienlaiškio prenumeratos, EMOVENTS netenka teisės tvarkyti prenumeratoriaus asmens duomenų, kuriuos prenumeratorius pateikėte užsakydamas EMOVENTS naujienlaiškį. Užsiprenumeravęs EMOVENTS naujienlaiškį, prenumeratorius sutinka, kad EMOVENTS tvarkytų prenumeratoriaus pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais bei siųstų savo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. EMOVENTS įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims duomenų, kuriuos prenumeratorius pateikė užsakydamas EMOVENTS naujienlaiškį.